Your search returned 2 results from 8372 records. Subscribe to this search

|
1. เผยระบบการศึกษาไทยในเอเชียแปซิฟิกล้าสมัย ไร้ประสิทธิภาพสร้างสรรค์นวัตกรรม/ กองบรรณาธิการ. (Record no. 154)

by กองบรรณาธิการ.

Source: eLeader/eEnterprise VOL. 23, NO. 291 (พ.ค. 2556), หน้า48-51 , 16853938Material type: book Book; Language: Thai
2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดดภัายการใช้คลาวด์/ มนู อรดีดลเชษฐ์. (Record no. 293)

by มนู อรดีดลเชษฐ์.

Source: อีลีดเดอร์/อีเอ็นเตอร์ไพรซ์ VOL. 22, NO. 282 (ส.ค. 2555), หน้า 47-53 , 16853938Material type: book Book; Language: Thai
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076